Müşkül kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Müşkül – kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Müşkül kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Kolay

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Müşkül kelimesinin anlamı:

1. sıfat Güç, zor, çetin:
      “Mektubunuzu aldım, çok müşkül olan sualinize hatıralarımı yoklayarak cevap vermeye çalışacağım.” – Hamdullah Suphi Tanrıöver

2. isim Engel, güçlük, zorluk:
      “Müşkül budur ki ölmeden evvel ölür kişi.” – Yahya Kemal Beyatlı

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Kolay kelimesinin anlamı:

1. sıfat Sıkıntı çekmeden, yorulmadan yapılabilen, emeksiz, zahmetsiz, güç(II) ve zor karşıtı:
      “Cebimde mevcut paradan bu kadar bir şey buna tahsis etmek pek kolaydı.” – Halit Ziya Uşaklıgil

2. isim Kolaylık:
      İşin kolayını buldum.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.