Müspet kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Müspet– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Müspet kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Menfi

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Müspet kelimesinin anlamı:

sıfat Olumlu:

      “Müspet ve realist ilmî araştırmaların meydana gelebilmesi için istatistik bir zarurettir.” – Nazım Hikmet

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Menfi kelimesinin anlamı:

1. sıfat Olumsuz, negatif:
      “Hayatım üzerine yaptığı bu menfi tesirden kurtulamayacak mıyım?” – Aka Gündüz

2. sıfat Her şeyi olumsuz ve kötü yanlarıyla ele alan:
      “Ortaya konanda kusur ararsanız, kusur bulursanız o zaman menfi adamsınız, yıkıcı adamsınız.” – Nurullah Ataç

4. sıfat, eskimiş, matematik Eksi.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.