Muti kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Muti– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Muti kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Asi

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Muti kelimesinin anlamı:

sıfat, eskimiş, Yumuşak başlı, itaat eden:

      “Genç Çerkez’in daima kendisine muti ve ikinci safta kalacağını ümit ederek dışarıdan gelin almamayı tercih etmişti.” – Halide Edip Adıvar

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Asi kelimesinin anlamı:

1. sıfat Başkaldırıcı:
      “Padişah içeriye geçince asilerin bir an önceki sersemliği geçti.” – Necip Fazıl Kısakürek

2. sıfat Dikbaşlı:
      Asi evlat.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.