Mutluluk kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Mutluluk– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Mutluluk kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Üzüntü, Hüzün

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Mutluluk kelimesinin anlamı:

isim Bütün özlemlere eksiksiz ve sürekli olarak ulaşılmaktan duyulan kıvanç durumu, mut (I), ongunluk, kut, saadet, bahtiyarlık, saadetlilik:
      “Hele bir de birkaç sünger bulabilse artık mutluluğunun sınırı olmayacaktı.” – Halikarnas Balıkçısı

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Üzüntü kelimesinin anlamı:

isim Olması istenilmeyen olaylardan doğan ruh tedirginliği, gam(I), teessür: 
     “Beni sevmiyor, yeniden zihnimi kurcalamak, sinirlerimi üzüntü içinde bırakmak istiyor.” – Etem İzzet Benice

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Hüzün kelimesinin anlamı:

isim, Gönül üzgünlüğü, gam, keder, sıkıntı:
      “Morgun parlak mermer duvarlarında dağılan gölgemin hüzün verici bir görüntüsü var.” – Ahmet Ümit

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.