Muvakkat kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Muvakkat– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Muvakkat kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Kalıcı

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Muvakkat kelimesinin anlamı:

sıfat Geçici:

      “Her muvakkat memuriyet odası gibi sade ve dağınık döşemeli bir yere girdiler.” – Peyami Safa

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Kalıcı kelimesinin anlamı:

1. sıfat Sürekli, geçici karşıtı.

2. sıfat Her zaman geçerliğini sürdürecek olan.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.