Muzır kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Muzır– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Muzır kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Yararlı

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Muzır kelimesinin anlamı:

1. sıfat Zararlı:
      “Görüyorsunuz ya iki gözüm, işsizliğin fazlası hem işverenler hem işçi arayanlar için muzırdır, iki gözüm, muzırdır doğrusu!” – Nazım Hikmet

2. sıfat Her şeyi bozan, karıştıran (çocuk).

3. sıfat Yaramaz, cinsel gelişmeye zararlı.

4. sıfat Sağlığı bozan.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yararlı kelimesinin anlamı:

sıfat Yarar sağlayan, yararı olan, yarayışlı, faydalı, nafi, avantajlı:

      “Anlattıklarınız benim için çok yararlı.” – Ahmet Ümit

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.