Nadir kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Nadir– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Nadir kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Sık

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Nadir kelimesinin anlamı:

1. sıfat Seyrek, az bulunur:
      “Bazı nadir inciler, elmaslar vardır ki onların biri yalnız saltanat tacı olabilir.” – Ahmet Hikmet Müftüoğlu

2. zarf Seyrek:
      “Üsküp’e o gün nadir görülür bir kar yağmış.” – Yahya Kemal Beyatlı

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Sık kelimesinin anlamı:

1. sıfat Benzerleri veya parçaları arasında çok az aralık bulunan, seyrek karşıtı:
      Ağaçları sık bir bahçe. Sık saç.

2. sıfat Çok bulunan, çok rastlanan.

4. zarf Aralıksız olarak, aralarında az aralık bırakarak:
      Çiçekleri çok sık diktik.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.