Nafile kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Nafile– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Nafile kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Yerinde

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Nafile kelimesinin anlamı:

1. sıfat Yararsız:
      “Delikanlı çağımızdaki cevher / Yalvarmak, yakarmak nafile bugün” – Cahit Sıtkı Tarancı

2. zarf Boşuna, boş yere:
      “Avukata söyle, nafile beklemesin.” – Refik Halit Karay

3. isim, din bilgisi Fazladan kılınan namaz veya tutulan oruç.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yerinde kelimesinin anlamı:

1. sıfat İyi, yeterli:
      “Binbaşı uzun boylu, ince yapılı, uzun kır bıyıklı, yaşlı ise de gücü yerinde, her işe eli yatan bir adam.” – Memduh Şevket Esendal

2. zarf Zamanı, yeri uygun düşerek, gerektiği biçimde:
      Yerinde konuşmak.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.