Nahoş kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Nahoş– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Nahoş kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Hoş

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Nahoş kelimesinin anlamı:

sıfat, Hoş olmayan, hoşa gitmeyen, kötü, çirkin:
      “Öteden beri denemişimdir, bu, daima bana bir nahoş vaka haber verir.” – Burhan Felek

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Hoş kelimesinin anlamı:

1. sıfat Beğenilen, duyguları okşayan, zevk veren:
      “Gelmiş o yaylanın baharı / Öter bülbüller hoştur avazı” – Âşık Veysel

2. zarf Bununla birlikte:
      “Hoş, benim de evlenmeye pek niyetim yok ya.” – Halide Edip Adıvar

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.