Namert kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Namert– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Namert kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Mert

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Namert kelimesinin anlamı:

sıfat, Korkak, alçak, mert olmayan:
      “Sana karşı aşktan başka bir şey duydumsa namert olayım.” – Tarık Buğra

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Mert kelimesinin anlamı:

1. sıfat Yiğit:
      “Merttir, yiğittir, yüreği de bileği de pektir.” – Tarık Buğra

2. sıfat Sözünün eri, güvenilir (kimse), erkek.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.