Namevcut kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Namevcut – kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Namevcut kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Mevcut

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Namevcut kelimesinin anlamı:

sıfat, eskimiş Mevcut olmayan, bulunmayan, yok.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Mevcut kelimesinin anlamı:

1. sıfat Var olan, bulunan:
      “Dünya güzelliği sendedir mevcut / Hususi özenmiş yaratmış mabut” – Âşık Veysel

2. isim Bir topluluğu oluşturan bireylerin tümü:
      Okulun öğrenci mevcudu.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.