Namütenahi kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Namütenahi– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Namütenahi kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Sonlu

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Namütenahi kelimesinin anlamı:

1. sıfat Sonsuz, ucu bucağı olmayan.

2. zarf, eskimiş Sonsuz, ucu bucağı olmayan bir biçimde:
      “Öğleye yakın bu sis dağılınca gökyüzü namütenahi açılıyordu.” – Sait Faik Abasıyanık

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Sonlu kelimesinin anlamı:

1. sıfat Sonu olan, bitimli:
      “Zamanın sonlu ve sonsuz akışları içinde iki yıl, kısa bir süredir.” – Ahmet Cemal

2. sıfat, matematik Sonu olan, sonsuz olmayan.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.