Natamam kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Natamam– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Natamam kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Tamam

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Natamam kelimesinin anlamı:

sıfat, eskimiş, Eksik, tamamlanmamış, bitmemiş:

      “Şu anda hastanede sanki hiç kimse yokmuş gibiydi; natamam, metruk bir bina izlemini veriyordu.” – Osman Aysu

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Tamam kelimesinin anlamı:

1. sıfat Bütün, tüm:
      Paranın tamamını verdim.

2. sıfat Eksiksiz:
      Bu kitap tamam değildir.

4. sıfat Tamamlanmış, bitmiş:
      “Haydi Abbas vakit tamam / Akşam diyordun, işte oldu akşam / Kur bakalım çilingir soframızı / Dinsin artık bu kalp ağrısı” – Cahit Sıtkı Tarancı

5. edat, teklifsiz konuşmada Evet.

6. ünlem Beğenilmeyen bir iş veya öneri karşısında söylenen bir söz:
      Tamam, başka işimiz kalmadı da şimdi onunla mı uğraşacağız!

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.