Nazik kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Nazik– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Nazik kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Kaba

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Nazik kelimesinin anlamı:

1. sıfat Başkalarına karşı saygılı davranan:
      “Seçilmişlik duygusu insanları birbirine yakınlaştırdığından içeride herkes birbirine karşı son derece nazikti.” – Elif Şafak

2. sıfat İnce yapılı, narin:
      “Kadın fevkalade nazik ve güzel, çocuklar oya gibi idiler.” – Sait Faik Abasıyanık

3. sıfat Özen, dikkat gösterilmezse kırılabilen, bozulabilen, kötüleşebilen:
      Nazik bir bitki.

4. sıfat Gerekli önlemler alınmadığında daha kötü olan, kritik:
      “Şimdi devleti tehlikeden kurtaracak pek nazik zamandır.” – Abdülhak Şinasi Hisar

5. sıfat Dikkat isteyen, özen gerektiren:
      “Rica ederim gülmeyiniz, iş pek naziktir, şaka götürmez.” – Hüseyin Rahmi Gürpınar

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Kaba kelimesinin anlamı:

1. sıfat Özensiz, gelişigüzel yapılmış, zevksiz, sakil, ince karşıtı:
      “Cebinden kaba fil dişi saplı bir de çakı çıkardı.” – Ömer Seyfettin

2. sıfat Taneleri iri:
      Kaba çakıl.

4. sıfat Hafif olduğu hâlde kalın veya hacimli:
      “Kaba bir yün döşekle temiz bir şilte, yastık yorgan buldum.” – Hüseyin Rahmi Gürpınar

5. isim Kuyruk sokumunun her iki yanındaki şişkin yer.

6. sıfat, mecaz Terbiyeye, inceliğe aykırı, çirkin, kötü:
      “Çocuklardan biri ağzından çok fena, çok kaba bir şey kaçırdı.” – Osman Cemal Kaygılı

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.