Neden kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Neden– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Neden kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Netice

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Neden kelimesinin anlamı:

1. zarf Bir olayı doğuran başka bir olayı sormak için kullanılan bir söz; niçin:
      “Biz Şarklılar neden ille her şeyi büyütüp efsaneleştiririz?” – Haldun Taner

2. isim Bir olayı ve durumu gerektiren, doğuran başka olay veya durum, sebep:
      “İzmir’in işgali faciası, özel nedenlerden onu ayrıca ilgilendiriyor.” – Attila İlhan

3. zarf, felsefe Bir varlığı veya olayı etkileyen, oluşturan, doğuran şey, sebep, illet.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Netice kelimesinin anlamı:

isim Sonuç:

      “Konferansın müspet bir neticeye iktiran etmemiş olduğu malumunuzdur.” – Atatürk

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.