Nehari kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Nehari– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Nehari kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Leyli

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Nehari kelimesinin anlamı:

1. sıfat, eskimiş Gündüzlü:
      “En arka sırada, derslerde nadiren gözüken bir nehari talebe yalnız başına oturuyordu.” – Sait Faik Abasıyanık

2. zarf, eskimiş Gündüzlü olarak.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Leyli kelimesinin anlamı:

1. sıfat, eskimiş Yatılı:
      “Orada Amerikan mektebine leyli verdi.” – Peyami Safa

2. sıfat, eskimiş Geceye özgü:
      “Kadınlar orada güzel, ince, saf, leylidir.” – Ahmet Haşim

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.