Neşe kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Neşe– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Neşe kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Keder

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Neşe kelimesinin anlamı:

1. isim Mutlu olmaktan doğan ve dışa vurulan sevinç, şetaret:
      “Zaferin bütün neşesi bu ihtiyarda idi.” – Falih Rıfkı Atay

2. isim Hafif sarhoşluk, çakırkeyif olma.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Keder kelimesinin anlamı:

isim, Acı, üzüntü, dert, sıkıntı, ızdırap, tasa:

      “Hiçbir kederim yoktu ki onun bir tatlı kelamıyla bertaraf olmasın.” – Ahmet Hikmet Müftüoğlu

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.