Neticelendirmek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Neticelendirmek– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Neticelendirmek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Başlanmak

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Neticelendirmek kelimesinin anlamı:

-i Sonuçlandırmak.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Başlanmak kelimesinin anlamı:

1. -e Başlama işine konu olmak:
      “Bir işe başlandı mı bitirilmeliydi.” – Ayşe Kulin

2. nesnesiz Baş oluşmak:
      Soğan başlandı.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.