Nezih kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Nezih– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Nezih kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Lanet

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Nezih kelimesinin anlamı:

1. sıfat, eskimiş Temiz:
      “Bununla beraber sitemleri ve tarizleri onunkilerden çok daha ince ve nezihtir.” – İbrahim Alâeddin Gövsa

2. sıfat, eskimiş Temiz ahlaklı.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Lanet kelimesinin anlamı:

1. isim Tanrı’nın merhametinden yoksun olma:
      “Başıma yağan bu ana laneti beni ürpertiyor.” – Yusuf Ziya Ortaç

2. sıfat Kötü, berbat, çok kötü:
      Lanet bir adam.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.