Nobran kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Nobran– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Nobran kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Centilmen

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Nobran kelimesinin anlamı:

sıfat Davranışı kaba, sert ve gönül kırıcı olan, nadan:

      “Kadın, seni sevmiş de konuşuyor oğlum, öyle nobran olma.” – Sait Faik Abasıyanık

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Centilmen kelimesinin anlamı:

sıfat İyi arkadaşlık eden, saygılı, görgülü, kibar (erkek):

      “Doğrusu ben o zamana kadar bu kadar zarif ve centilmen bir Türk generali görmemiştim.” – İbrahim Alâeddin Gövsa

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.