Obruk kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Obruk– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Obruk kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Dışbükey

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Obruk kelimesinin anlamı:

1. sıfat Çok yemek yiyen, çok iştahlı.

2. sıfat, matematik, fizik İçbükey.

3. isim İçinde su biriken çukur yer, doğal kuyu.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Dışbükey kelimesinin anlamı:

sıfat, matematik, fizik,  Yüzeyi tümsek, çıkık ve şişkin olan, tümsekli, muhaddep, konveks:

      Dışbükey mercek. Dışbükey ayna.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.