Ödeme kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Ödeme– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Ödeme kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Tahsilat

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Ödeme kelimesinin anlamı:

isim

Ödemek işi, tediye:
      “Aradan yedi sekiz ay geçmiş, hiç aksama olmamıştı ödemelerde.” – Yusuf Ziya Ortaç

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Tahsilat kelimesinin anlamı:

isim Alacakların toplanması veya süresi içinde ödenmeyenlerin yasal yollarla alınması.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.