Ödül kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Ödül– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Ödül kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Ceza

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Ödül kelimesinin anlamı:

1. isim Bir başarı karşılığında verilen armağan, mükâfat:
      “Ödül, yarıştırma kurumlarını giderek ellerinde topluyorlar.” – Adalet Ağaoğlu

2. isim Bir iyiliğe karşılık olarak verilen armağan, mükâfat.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Ceza kelimesinin anlamı:

1. isim Uygunsuz davranışlarda bulunanlara uygulanan üzüntü, sıkıntı, acı verici işlem veya yaptırım:
      “O, olası ihanetim için cezalardan ceza beğenirken, ben de elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyordum.” – Elif Şafak

2. isim, hukuk Suç işleyen bir kimsenin yaşantısına, özgürlüğüne, mallarına, onuruna karşı yasaların öngördüğü yaptırım:
      “Cezasını tamamlayana kadar tek kişilik bir koğuşta kalmış.” – Ahmet Ümit

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.