Ödünç kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Ödünç– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Ödünç kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Temelli

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Ödünç kelimesinin anlamı:

sıfat İleride geri verilmek veya alınmak şartıyla alınan veya verilen (şey).

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Temelli kelimesinin anlamı:

1. sıfat Herhangi bir nitelikte temeli olan:
      Sağlam temelli bir yapı.

2. sıfat, mecaz Geçici olmayan, sürekli, kalıcı, devamlı, daimî:
      “Sermet Muhtar, Akşam gazetesinin temelli imzalarından biri oldu.” – Yusuf Ziya Ortaç

4. zarf, mecaz Büsbütün, tamamen.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.