Öfke kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Öfke– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Öfke kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Sükunet

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Öfke kelimesinin anlamı:

isim Engelleme, incinme veya gözdağı karşısında gösterilen saldırganlık tepkisi, kızgınlık, hışım, hiddet, gazap:

      “Fahri’nin gözlerinde karanlık bir ifade var, umutsuzluk, öfke karışımı bir şey.” – Ahmet Ümit

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Sükunet kelimesinin anlamı:

1. isim Durgunluk, dinginlik, hareketsizlik, sessizlik:
      “İlim oldukça gelişmiş bir zekâ, dikkat, çalışkanlık, sükûnet ve ağırbaşlılık ister.” – Mehmet Kaplan

2. isim Huzur, rahat, sükûn:
      “Birdenbire kendinde müthiş bir sükûnet, tarifsiz bir rahatlık hissetti.” – Şevket Rado

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.