Okkalı kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Okkalı– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Okkalı kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Küçük, Hafif

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Okkalı kelimesinin anlamı:

1. sıfat Kiloca fazla olan, ağır çeken:
      “Ablak yüzlü, okkalı bir adamdı nazır hazretleri.” – Yusuf Ziya Ortaç

2. sıfat, mecaz Çok, fazla:
      “Müfettiş Bey, öncekilerden çok daha okkalı bir yudum içti.” – Tarık Buğra

3. sıfat, mecaz Ağır, şiddetli:
      “Önce Bekir’in omzuna okkalı bir sille indirdi.” – Necati Cumalı

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Küçük kelimesinin anlamı:

1. sıfat Boyutları, benzerlerininkinden daha ufak olan, mikro, büyük karşıtı:
      “Duvar, çeşitli küçük kâğıtlara basılmış resimlerle kaplıydı.” – Ayla Kutlu

2. sıfat Yaşı daha az olan:
      “Zaten galiba en küçük oğlun ölümcül bir hastalığı olduğuna hiçbirimiz inanmak istemiyorduk.” – Adalet Ağaoğlu

4. sıfat Niteliği aşağı olan, bayağı:
      Küçük adam.

5. sıfat Geri aşamada:
      Küçük bir memur.

6. sıfat Değersiz, önemsiz:
      “Bu iyi, temiz, sıhhatli küçük insanların uykusu bambaşka bir şey.” – Sait Faik Abasıyanık

7. sıfat Kısık, parlak olmayan (ses):
      “Küçük, tatlı bir sesle kovboy şarkıları söyledi.” – Refik Halit Karay

8. isim Küçük abdest.

9. isim, mecaz Makam, rütbe, derece bakımından daha aşağı olan kimse.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Hafif kelimesinin anlamı:

1. sıfat Tartıda ağırlığı az gelen, yeğni, ağır karşıtı.

2. sıfat Güç veya yorucu olmayan, kolay:
      Hafif bir iş.

4. sıfat Miktarı az, sindirimi kolay (yiyecek):
      “Onlar da akşam yemeğini pek hafif yerlerdi.” – Sait Faik Abasıyanık

5. sıfat Kalınlığı veya yoğunluğu az olan:
      “Dışarıda yanan lambanın aydınlığıyla burası hafif bir karanlık içindeydi.” – Memduh Şevket Esendal

6. sıfat Etkisi az olan, sert karşıtı:
      Hafif bir içki.

7. sıfat Önemli olmayan:
      Hafif bir ceza.

8. sıfat Çok dik olmayan (sırt, yokuş):
      “Hafif bir meyilden indik.” – Hüseyin Rahmi Gürpınar

9. sıfat Gücü az olan, belli belirsiz:
      “Yaprakların hafif iniltisi içinde, çalılıklar arasından geçerek denizaltının demir attığı koya doğru yaklaşıyoruz.” – Esat Mahmut Karakurt

10. zarf Sıkıntısız, ferah, rahat olarak:
      Kendimi bugün çok hafif hissediyorum.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.