Okuryazar kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Okuryazar– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Okuryazar kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Ümmi

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Okuryazar kelimesinin anlamı:

sıfat Okuması yazması olan, öğrenim görmüş (kimse):

      “Şimdi Diyarbakır’ın okuryazar gençlerinin hepsi beni tanıyor.” – Halide Edip Adıvar

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Ümmi kelimesinin anlamı:

sıfat Okuyup yazması olmayan:

      “Ha onun elinde yün ha ümmi adamın elinde gazete!” – Haldun Taner

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.