Ölçülü kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Ölçülü– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Ölçülü kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Aşırı

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Ölçülü kelimesinin anlamı:

1. sıfat Ölçüsü alınmış, ölçülmüş.

2. sıfat Belirli bir ölçüde olan:
      Ölçülü faiz.

3. sıfat Dar:
      “Böyle ölçülü bir açıdan bakınca mahpushanede gidişat iyi sayılır.” – Kerim Korcan

4. zarf Dikkatli, düşünerek:
      “Çok ölçülü konuşur ve onun etrafındaki lakırtıları muayyen bir dozu geçmezdi.” – Reşat Nuri Güntekin

5. sıfat, mecaz Ilımlı:
      “Rabia ile iki dansımda da gayet ölçülü, vakarlı hareket etmiştim.” – Refik Halit Karay

6. sıfat, edebiyat Belli bir ölçüye göre düzenlenmiş olan (manzume, düzyazı), vezinli, mevzun:
      “Şiirleri, ölçülü, uyaklı sağlam şiirler.” – Necati Cumalı

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Aşırı kelimesinin anlamı:

1. sıfat Alışılan veya dayanılabilen dereceden çok daha fazla, taşkın:
      “Ticaret az gelişmiş toplumlarda aşırı bir gelişme gösterir.” – Oktay Rifat

2. sıfat Bir şeye gereğinden çok fazla bağlanan, önem veren, müfrit, ekstrem.

4. zarf Ötede, ötesinde:
      İki ev aşırı.

5. zarf Gereğinden fazla olarak, çokça:
      “Kadın aşırı boyanmıştı, adamın yüzü solgundu.” – Yusuf Atılgan

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.