Ölçüsüz kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Ölçüsüz– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Ölçüsüz kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Mutedil

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Ölçüsüz kelimesinin anlamı:

1. sıfat Ölçülmemiş, ölçüsü alınmamış olan.

2. zarf Nereye varacağı düşünülmeksizin, yerli yersiz:
      Ölçüsüz konuşmak.

3. sıfat, mecaz Pek çok, aşırı, gelişigüzel, rastgele:
      “Herkesin bu kadar uzun vadeli emelleri, bu kadar çılgıncasına ölçüsüz ümitleri yok mudur?” – Abdülhak Şinasi Hisar

4. sıfat, edebiyat Ölçüsü olmayan, vezinsiz.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Mutedil kelimesinin anlamı:

1. sıfat Ilımlı:
      “O, tarafsızlığın mutedil duygularından ziyade taraftarlığın şiddetli hırslarından zevk alırdı.” – Abdülhak Şinasi Hisar

2. sıfat, coğrafya Ilıman.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.