Öldürmek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Öldürmek– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Öldürmek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Canlandırmak

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Öldürmek kelimesinin anlamı:

1. -i Bir canlının hayatına son vermek:
      “Beni öldürmek için birisi fazla bile / Ancak onun elinden çıkar böyle haile” – Faruk Nafiz Çamlıbel

2. -i Bitkinin solarak kurumasına sebep olmak:
      Susuzluk çiçekleri öldürdü.

3. -i Çok üzmek:
      “Ölüm bir eve girince sağ kalanları da biraz öldürüyor.” – Peyami Safa

4. -i Aşırı yormak.

5. -i Boşuna geçmek:
      Bütün bir günü öldürdük.

6. -i Ölmesine yol açmak:
      Bu adamı içki öldürdü.

7. -i Sağlığını bozmak, rahatsızlık vermek:
      Bu hava bizi öldürüyor.

8. -i, mecaz Yok olmasına, ortadan kalkmasına, azalmasına yol açmak:
      Savaş birtakım sanayi kollarını öldürdü.

9. -i, mecaz Etkisini ve gücünü azaltmak:
      “Sırf kendi için okuyan, gezen, eğlenen bir aydın, kendini yaşarken öldürmüyor mu?” – Haldun Taner

10. -i, mecaz Bazı şeylerin diriliğini, tazeliğini veya sertliğini gidermek:
      Soğanı tuzla ezip öldürmek.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Canlandırmak kelimesinin anlamı:

1. -i Canlanmasını sağlamak, canlanmasına yol açmak.

2. -i Yaşatmak, birinin kılığına girmek.

4. -i, mecaz Yoğunluk, etkinlik kazandırmak:
      “Şu ocağı canlandır, sonra yanıma gel.” – Refik Halit Karay

5. -i, tıp Yaşama döndürmek.

6. -i, sinema, televizyon Bir karakteri oynamak, ona kişilik vermek:
      “Anlatsam uzun sürer hem belki sıkar canı / Bari canlandırayım sahnede bu destanı” – Faruk Nafiz Çamlıbel

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.