Olgun kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Olgun– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Olgun kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Ham, Çiğ

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Olgun kelimesinin anlamı:

1. sıfat Yenecek duruma gelmiş (meyve):
      “Oluğun altına bir sepet iri, olgun, renkli şeftali koymuşlar.” – Refik Halit Karay

2. sıfat, mecaz Tamamlanmış, iyice işlenmiş (yazı, düşünce vb.).

3. sıfat, mecaz Bilgi, görgü ve hoşgörüsü gereği kadar gelişmiş, ağırbaşlı (kimse), kâmil:
      “Benim bütün cefama olgun adam gibi katlanmasını bilmişti.” – Yakup Kadri Karaosmanoğlu

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Ham kelimesinin anlamı:

1. sıfat Yenecek kadar olgun olmayan (meyve), olmamış:
      Ham elma.

2. sıfat İşlenmemiş (madde):
      Ham petrol.

3. sıfat İdmansız:
      Ham vücutla ancak bu kadar koşabilirim.

4. sıfat, mecaz Gerçekleşme kolaylığı veya imkânı olmayan:
      Ham teklif.

5. sıfat, mecaz Kaba, toplum kurallarını bilmeyen, incelmemiş:
      Ne ham adam!

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Çiğ kelimesinin anlamı:

1. sıfat Pişmemiş veya az pişmiş.

2. sıfat Gözü rahatsız eden, göze batan (renk, ışık).

4. sıfat, mecaz Yaşının gerektirdiği görgüye ve olgunluğa erişmiş olmayan (kimse):
      “Fakat Cemal Paşa, çiğ bir politikacı değildi.” – Falih Rıfkı Atay

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.