Olumlu kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Olumlu– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Olumlu kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Menfi

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Olumlu kelimesinin anlamı:

1. sıfat Gözetilen amaca veya beklenilene uygun, yararlı, müspet, pozitif:
      “Spor sayfalarını okuyarak toplumumuzdaki olumlu gelişmeleri de izleyebilirsiniz.” – Necati Cumalı

2. sıfat Yapıcı:
      “Olumlu tip, olumlu sanat diye bir şeyler tutturmuşlardı.” – Necati Cumalı

3. sıfat Onaylayan, kabul eden, lehte olan:
      Olumlu bir cevap.

4. sıfat Olgulara, deneylere dayalı olarak bazı nitelikleri belli olan, müspet, pozitif.

5. sıfat Davranışları beğenilen, yapıcı düşünceleri olan, yararlı.

6. sıfat, dil bilgisi Olumsuzluk anlatmayan (kelime, cümle).

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Menfi kelimesinin anlamı:

1. sıfat Olumsuz, negatif:
      “Hayatım üzerine yaptığı bu menfi tesirden kurtulamayacak mıyım?” – Aka Gündüz

2. sıfat Her şeyi olumsuz ve kötü yanlarıyla ele alan:
      “Ortaya konanda kusur ararsanız, kusur bulursanız o zaman menfi adamsınız, yıkıcı adamsınız.” – Nurullah Ataç

4. sıfat, eskimiş, matematik Eksi.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.