Ölümsüz kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Ölümsüz– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Ölümsüz kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Fani

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Ölümsüz kelimesinin anlamı:

1. sıfat Hiçbir zaman ölmeyecek olan, ebedî, layemut:
      “Nerede o süngü takmış birliğinin önünde ölümsüz gibi saldıran genç subay?” – Attila İlhan

2. sıfat Hiç unutulmayacak, daima anılacak olan, ebedî:
      “Ölümsüzlerden fışkıran ışık, karanlıkları bir anda dağıttı.” – Cemil Meriç

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Fani kelimesinin anlamı:

isim İnsan gözünün algıladığı ışık şiddeti.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.