Olumsuz kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Olumsuz– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Olumsuz kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Müspet

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Olumsuz kelimesinin anlamı:

1. sıfat Yapıcı ve yararlı olmayan, hiçbir sonuca ulaşmayan, gözetilen amaca veya beklenilene uygun olmayan, menfi, negatif.

2. sıfat Onaylamayan, kabul etmeyen, aleyhte olan.

3. sıfat, mecaz Davranışları beğenilmeyen, yıkıcı düşünceleri olan, zararlı, menfi:
      “İnsan, içinde olumsuz duyguların oluşmasını önlemeli.” – Haldun Taner

4. sıfat, dil bilgisi Olumsuzluk anlatan (kelime, cümle), menfi.

5. sıfat, felsefe Bir şeyi inkâr eden, inkâr veya ret özelliği taşıyan.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Müspet kelimesinin anlamı:

sıfat, Olumlu:
      “Müspet ve realist ilmî araştırmaların meydana gelebilmesi için istatistik bir zarurettir.” – Nazım Hikmet

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.