Ön kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Ön– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Ön kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Arka

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Ön kelimesinin anlamı:

1. isim Bir şeyin esas tutulan yüzü, arka karşıtı:
      “Arabam bir gece kulübünün önünde duruyor.” – Ahmet Ümit

2. isim Bir şeyin esas tutulan yüzünün baktığı yer, karşı:
      “Altmış yaşında anamın önünde sigara içmek istemezdim.” – Burhan Felek

3. isim Bir kimsenin ilerisi:
      “Bir aralık önümüzden şarkı sesleri geldi.” – Sait Faik Abasıyanık

4. isim Yakın gelecek zaman:
      Önümüz kış.

5. isim Giyeceklerin genellikle göğsü örten bölümü:
      “Uçuk siyah renkli çarşaf pelerinin önü açık.” – Peyami Safa

6. isim Önce olan, ilk:
      Ön söz. Ön görüşme.

7. isim Civar, yöre:
      Kanlıca önlerine geldiler.

8. sıfat Benzerler arasında bakılan veya gidilen yönde olan:
      “Ben, Anafartalar’da Mustafa Kemal’in bulunduğu en ön siperlerde de kurşun attım.” – Aka Gündüz

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Arka kelimesinin anlamı:

1. isim Bir şeyin temel tutulan yüzünün tam ters yanı, ön karşıtı:
      “Evin arkasında dekorlar boyarlardı.” – Adalet Ağaoğlu

2. isim Bir şeyin sırt durumunda olan yüzeyi:
      Çocuğun arkası ağrıyormuş.

4. isim Art, peş.

5. isim Otururken sırtın dayandığı yer:
      “Otomobile bindiğimiz zaman başını arkaya yaslamış, gözlerini yummuştu.” – Tarık Buğra

6. isim İnsanın vücudu, bedeni:
      “Arkasında beli kemerli, dar, şık bir pardösü vardı.” – Refik Halit Karay

7. sıfat Arkada olan, arkada bulunan.

8. sıfat, mecaz Kayıran, destekleyen:
      “Memur olmak için büyük bir arka gerek.” – Hüseyin Rahmi Gürpınar

9. isim, mecaz Geçmiş, geride kalmış zaman:
      “Bütün gözler arkaya, maziye çevrilmişti.” – Yahya Kemal Beyatlı

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.