Onamak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Onamak– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Onamak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Tasvip etmek

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Onamak kelimesinin anlamı:

-i Bir işi doğru ve uygun bulmak, tasvip etmek.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Tasvip etmek kelimesinin anlamı:

bir düşünce veya davranışın doğru olduğunu belirtmek, onamak, uygun bulmak:
      “Ama zeytinyağı tüccarı böyle bir değişikliği kesinlikle tasvip etmezdi.” – Elif Şafak

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.