Onay kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Onay– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Onay kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Yersiz, Uygunsuz

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Onay kelimesinin anlamı:

isim Uygun bulma, tasdik, icazet, izin:
      “Sonunda, üstlerinin de onayıyla bir sınav yapmaya karar verdi.” – İhsan Oktay Anar

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yersiz kelimesinin anlamı:

1. sıfat Barınacak yeri olmayan.

2. sıfat, mecaz Yerinde olmayan, uygunsuz, anlamsız, manasız:
      “Hepsini birden istemek / Yersiz / Zamanı var / Biz zengin değiliz” – Behçet Necatigil

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Uygunsuz kelimesinin anlamı:

1. sıfat Uymayan, yakışık almayan, yaraşmayan, münasebetsiz, namünasip:
      “Onca yıl hapis yattık, uygunsuz, güdümsüz bir işini görmedim.” – Ahmet Ümit

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.