Öncel kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Öncel– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Öncel kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Ardıl

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Öncel kelimesinin anlamı:

1. isim Bir görevde, meslekte kendinden önce yerini tutmuş olan kimse, selef, ardıl karşıtı.

2. isim Önceden yaşamış olanlar, eslaf.

3. isim, mantık Sonucun çıkarıldığı önerme veya önermeler.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Ardıl kelimesinin anlamı:

1. isim Birinin ardından gelip onun yerine geçen kimse, arda, halef, öncel karşıtı.

2. isim, mantık Bir çıkarımda varılan sonuç.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.