Önemli kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Önemli– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Önemli kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Ehemmiyetsiz

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Önemli kelimesinin anlamı:

1. sıfat Önemi olan, mühim, ehemmiyetli:
      “Benim için ne kadar önemli olduğunu tahmin edebilirsiniz.” – Tarık Buğra

2. sıfat Politik, ekonomik, psikolojik ve askerî açıdan önemi olan, stratejik.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Ehemmiyetsiz kelimesinin anlamı:

sıfat Önemsiz:

      “Ama en ufak, en ehemmiyetsiz şeyi derin derin düşünür.” – Ömer Seyfettin

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.