Önemsemek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Önemsemek – kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Önemsemek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Hafifsemek

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Önemsemek kelimesinin anlamı:

-i Önemli saymak, önem vermek, mühimsemek, saymak:

      “On yıl önce bunları çok önemserdim.” – Adalet Ağaoğlu

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Hafifsemek kelimesinin anlamı:

-i Bir kimseyi veya bir şeyi önemsememek, yeğnisemek, istihfaf etmek.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.