Opak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Opak– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Opak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Saydam

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Opak kelimesinin anlamı:

sıfat Donuk, mat (renk).

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Saydam kelimesinin anlamı:

1. sıfat İçinden ışığın geçmesine ve arkasındaki şeylerin görülmesine engel olmayan (cisim), şeffaf, transparan:
      “Atlet vücudunu bütünüyle gösteren, saydam bir sabahlık giymişti.” – Attila İlhan

2. isim Üzerindeki resim ve şekilleri beyaz bir zemin üzerine yansıtmak amacıyla tepegöze konan şeffaf, ışığı geçiren kâğıt veya madde, slayt.

4. isim, kimya Asetat.

5. sıfat, mecaz Açık seçik, belirgin:
      Karmaşık gibi gözüken sorun son günlerde saydam bir görünüş kazandı.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.