Ortaöğretim Kelimesinin doğru kullanımı ve anlamı

? ? ? ? ?

Ortaöğretim nasıl yazılır tdk, Ortaöğretim anlamı tdk, Ortaöğretim nedir,

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Ortaöğretim– kelimesinin doğru kullanımı, nasıl yazılması gerektiğini ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız.

“Ortaöğretim mi?” yoksa “Orta öğretim mi?” Nasıl Yazılır? en çok akıllara takılan soru bu olmalı. Artık bu sizin için bir soru olmayacak çünkü doğrusunu bugün öğrenmiş olacaksınız 🙂

Bu kelimenin telaffuz edilişi genellikle Orta öğretim şeklinde yanlış telaffuz ediliyor. -Kelime için doğru kullanım-ı Ortaöğretim olarak telaffuz edilmelidir. Çünkü doğru kullanımını bu olmalıdır.

Orta öğretim (-Kelime için yanlış kullanım-)

Ortaöğretim ✓ (-Kelime için doğru kullanım-)

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Ortaöğretim kelimesinin anlamı:

(orta’öğretim)

1. isim İlköğretim ile yükseköğretim kurumları arasında yer alan genel okulları, teknik ve meslek okullarını yönetmek görev ve sorumluluğunu yüklenmiş bulunan kuruluş.

2. isim İlköğretimden sonra öğrenimini sürdürmek isteyen öğrencileri teknik ve meslek alanları da dâhil olmak üzere üniversiteye hazırlamak için planlanan öğretim dönemi, orta tedrisat:
Altı yıllık ortaöğretim bitirmek, hayata atılmanın ilk koşulu sayılır orada.” – Azra Erhat

Kelimenin örnek kullanımı aşağıda ki gibi olmalıdır:

“Altı yıllık ortaöğretim bitirmek, hayata atılmanın ilk koşulu sayılır orada.” – A. Erhat