Ortaya Çıkarmak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Ortaya Çıkarmak– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Ortaya Çıkarmak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Saklamak

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Ortaya Çıkarmak kelimesinin anlamı:

delilleriyle göstermek, ispat etmek:
      “Bu işteki uygunsuzluğu daha iyi ortaya çıkarmak için bir mukayese yapalım.” – Nazım Hikmet

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Saklamak kelimesinin anlamı:

1. -i Elinde bulundurmak, tutmak:
      “Sarayın sükûnu bir kederli muammayı saklar gibi ağırdı.” – İbrahim Alâeddin Gövsa

2. -i, -de Kaybolmaması, görünmemesi için gizli bir yere koymak:
      Paralarını kasada saklıyor.

4. -i, -de Bozulmadan doğal durumları ile durmasını sağlamak, korumak, muhafaza etmek:
      Eti buzdolabında saklamak. Peyniri tuzlu suda saklamak.

5. -i, -den Gizli tutmak, duyurmamak:
      “Batı, o büyük kaynaktan sık sık faydalanır ama iktibaslarını titizce saklar.” – Cemil Meriç

6. -e, -i Birine vermek için ayırmak:
      Bu kitabı size sakladım.

7. nesnesiz, mecaz Korumak, esirgemek:
      Allah saklasın.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.