Örtük kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Örtük– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Örtük kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Çıplak, Açık

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Örtük kelimesinin anlamı:

sıfat Örtülü, kapalı:
      “İsyankâr sitemlerle dolu, örtük çığlıklar olarak değerlendirilen şiirler yazdığı söyleniyordu.” – Reha Mağden

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Çıplak kelimesinin anlamı:

1. sıfat Üstünde bulunması gereken giysi, örtü vb. bulunmayan, üryan, nü, cıbıl, cıbıldak:
      “Kız, çıplak tabanlarını bozuk yolda şaplata şaplata köyün içerisine doğru uzaklaştı.” – Ercüment Ekrem Talu

2. sıfat Saçsız (baş).

4. sıfat İçinde gerekli eşya bulunmayan:
      “Ankara tepelerinin birinde, boz renkli bir binanın çıplak ve dar bir odasında onunla karşı karşıyayız.” – Yakup Kadri Karaosmanoğlu

5. sıfat, mecaz Yoksul (kimse):
      “Askerliğini yapmamış, beş parasız, çıplak bir Cemal’in nesi vardı evlenilecek?” – Necati Cumalı

6. sıfat, mecaz Yalın, süssüz:
      Çıplak bir anlatım.

7. isim Soyunmuş durumda olan vücudun resmi, nü.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Açık kelimesinin anlamı:

1. sıfat Açılmış, kapalı olmayan, kapalı karşıtı:
      “Açık pencereden, pastırma yazının mavi ışıkları girmekte.” – Erendiz Atasü

2. sıfat Engelsiz, serbest:
      Açık yol.

4. sıfat Boş:
      Kâğıtta açık yer kalmadı.

5. sıfat Görevlisi olmayan, boş (iş, görev), münhal:
      Açık kadro.

6. sıfat Aralığı çok:
      Açık adımlarla.

7. sıfat Çalışır durumda olan:
      “Bazı dükkânları açık olan caddeden sola saptılar.” – Ömer Seyfettin

8. sıfat Kolay anlaşılır, vazıh:
      “Açık, dobra sualleriyle karşısındakinin en azından keyfini kaçırır.” – Emine Işınsu

9. sıfat Gizliliği olmayan, olduğu gibi görünen:
      Bu adamın her işi açıktır.

10. sıfat Her türlü düşünceyi hoşgörüyle karşılayabilen, etkisinde kalabilen:
      “Her çeşit kafa ve gönül fırtınalarına açık bir adamdı o.” – Tarık Buğra

11. sıfat Rengi koyu olmayan, koyu karşıtı:
      “Açık sarı saçlı, zayıf bir kadın keman çalıyordu.” – Ömer Seyfettin

12. sıfat Sevişme sahnelerini bütün çıplaklığıyla anlatan (kitap, resim, film vb.).

13. zarf Belirgin bir biçimde:
      “İnsan, mağlubiyetini bu kadar açık kabul eder mi?” – Mahmut Yesari

14. isim Bir gereksinimin karşılanamaması durumu:
      Bütçe açığı.
      Ülkenin doktor açığı.

15. isim Belli bir yerin biraz uzağı:
      Tren yolu nehrin açığından geçer.

16. isim Denizin kıyıdan uzakça olan yeri:
      “Limanda bilinen gemiler, oysa açıklardadır.” – Behçet Necatigil

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.