Övgü kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Övgü – kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Övgü kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Yergi

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Övgü kelimesinin anlamı:

isim Birini, bir şeyi övmek için söylenen söz veya yazılan yazı, methiye:
      “İstanbul camilerinin övgüsü üstüne açtıkları konuşmalar bitmek bilmezdi.” – Necati Cumalı

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yergi kelimesinin anlamı:

isim, edebiyat Bir kimseyi, bir toplumu, bir düşünceyi, bir nesneyi, bir göreneği yermek için yazılmış yazı veya söylenmiş söz, hicviye, hiciv, satir:
      “Bize okuduğu yergilerde onun şahsına dokunur bir şey yoktu.” – Yakup Kadri Karaosmanoğlu

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.