Oynak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Oynak– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Oynak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Hareketsiz

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Oynak kelimesinin anlamı:

1. sıfat Kımıldayan, yerinde sağlam durmayan, hareketli:
      “Boğaz’ın oynak ve çırpıntılı sularına açıldı mı korkuya benzer bir ürperti geçirilir.” – Samiha Ayverdi

2. sıfat Hareket, canlılık veren:
      Zeybek oynak bir müziktir.

3. sıfat Değişken, kararsız:
      Altın fiyatları oynak.

4. sıfat Davranışları ağırbaşlı olmayan (kadın veya kız):
      “Bu, otuz yaşlarında çenebaz ve oynak bir duldu.” – Reşat Nuri Güntekin

5. sıfat, anatomi Bükülüp doğrulmaya elverişli olan (eklem):
      “Bütün vücudunda, damarlarında, kemiklerinin oynak yerlerinde, etlerinde bir sızı, bir gevşeklik…” – Peyami Safa

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Hareketsiz kelimesinin anlamı:

sıfat Hareket etmeyen, yerinden kımıldamayan, durgun, durağan:
      “Başını kaldırmaksızın hep aynı durumda sessiz ve hareketsiz.” – Yakup Kadri Karaosmanoğlu

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.