Özdeş kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Özdeş– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Özdeş kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Ayrı

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Özdeş kelimesinin anlamı:

1. sıfat Her türlü nitelik bakımından eşit olan, aralarında fark bulunmayan.

2. sıfat, felsefe Bir ve aynı olan, bir ve aynı anlama gelen.

3. sıfat, matematik Kendinde özdeşlik bulunan, identik.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Ayrı kelimesinin anlamı:

1. sıfat Başka, başka türlü:
      “Sonraları herkes kondusuna ayrı bir işaret koydu.” – Lâtife Tekin

2. sıfat Aynı yerde kalan:
      Beraber misiniz, ayrı mısınız?

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.