Özel kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Özel– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Özel kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Resmî

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Özel kelimesinin anlamı:

1. sıfat Yalnız bir kişiye, bir şeye ait veya ilişkin olan, spesiyal:
      Aşçının özel yemeği.

2. sıfat Benzerlerinden ayrılmasını sağlayan bir özelliği olan, spesiyal.

3. sıfat Bir kişiyi ilgilendiren, hususi, zatî:
      “Özel bir diyeceği varmış gibi koluma girdi sokakta.” – Necati Cumalı

4. sıfat Devlete değil, kişiye ait olan, hususi, resmî karşıtı.

5. sıfat Dikkate değer:
      Özel bir ilgi gösterdi.

6. sıfat Ayırt edici bir niteliği olan.

7. sıfat Her zaman görülenden, olağandan farklı:
      Özel durumları da göz önüne alalım.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Resmî kelimesinin anlamı:

1. sıfat Devletin olan, devlete ait, devletle ilgili, özel karşıtı:
      “Bulunduğumuz yer resmî bir dairenin bürosudur.” – Yakup Kadri Karaosmanoğlu

2. sıfat Devletin öngördüğü yöntemlere uygun olarak yapılan, formel:
      Resmî muamele. Resmî müracaat.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.