Özenmek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Özenmek– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Özenmek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Baştan savma

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Özenmek kelimesinin anlamı:

1. -e Beğendiği şeye benzemeye çalışmak, o şeyi yapmak için çaba göstermek:
      “Biri hukuktan çıkar, hariciye memurluğuna göz diker; diğeri tıbbiyeyi bitirir, aktörlüğe özenir.” – Refik Halit Karay

2. nesnesiz Bir şeyi yaparken elden geldiğince iyi yapmaya çabalamak, bir şeye büyük dikkat ve ilgi göstermek, itina etmek:
      “Dünya güzelliği sendedir mevcut / Hususi özenmiş yaratmış mabut” – Âşık Veysel

3. -e, -den Birini veya bir şeyi taklit etmeye çalışmak.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Baştan savma kelimesinin anlamı:

zarf Üstünkörü:     
 “Reis baştan savma dinler, söz bitince de müzakerenin açıldığını haber verir.” – Memduh Şevket Esendal

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.