Pahalanmak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Pahalanmak– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Pahalanmak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Ucuzlamak

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Pahalanmak kelimesinin anlamı:

nesnesiz Pahalı duruma gelmek, fiyatı artmak, pahalılanmak, pahalılaşmak.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Ucuzlamak kelimesinin anlamı:

1. nesnesiz Fiyatı inmek:
      “Yaz geldi, sıcaklar bastı. Kapalı yerlerde oturulur gibi değil. Bunun sonu, sinemalar ucuzladı.” – Nazım Hikmet

2. nesnesiz, mecaz Kolaylıkla elde edilir ve duyulur olmak.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.